تبلیغات

ایام هفته

جلسه

نام استاد

ساعت شروع

شنبه

تفسیر قران کریم

استاد خامه گر

20:45

یکشنه

زیارت عاشورا و حلقه های معرفت

استاد مظاهری

20:45

دوشنه

جلسه دوره قرآن

استاد عرفانیان

20:45

سه شنبه

دعای توسل کارگاه ازدواج ویژه خوابگاه

استاد مافی نژاد

20:45

چهارشنبه

-

-

-

پنجشنیه

ویژه برنامه تشرف به حرم و قرائت دعای توسل

-

20:45

جمعه

-

-

-


دانلود فایل  برنامه های هفتگی با تشکر

مسجد خوابگاه دانشکده شهید منتظری مشهد